33.170

33.170
33.170 - Теле- та радіомовлення
ГОСТ 11515-91 - Каналы и тракты звукового вещания. Основные параметры качества. Методы измерений. - Взамен ГОСТ 11515-75, ГОСТ 23107-78, ГОСТ 22504-83
ГОСТ 18471-83 - Тракт передачи изображения вещательного телевидения. Звенья тракта и измерительные сигналы. - Взамен ГОСТ 18471-73
ГОСТ 18633-80 - Система стереофонического радиовещания. Основные параметры. - Взамен ГОСТ 18633-73
ГОСТ 19871-83 - Каналы изображения аппаратно-студийного комплекса и передвижной телевизионной станции вещательного телевидения. Основные параметры и методы измерений. - Взамен ГОСТ 19871-74
ДСТУ 3785-98 - Звукове мовлення. Терміни та визначення
ДСТУ 3787-98 - Телебачення мовне. Якість телевізійного зображення. Методи суб'єктивного оцінювання
ДСТУ 3807-98 - Телебачення. Терміни та визначення
ДСТУ 3808-98 - Телебачення. Цифрове оброблення телевізійних сигналів. Терміни та визначення
ДСТУ 3836-99 - Телебачення мовне. Сигнал опорний вимірювальний для корекції лінійних спотворень у телевізійному тракті. Основні параметри
ДСТУ 3837-99 - Телебачення мовне. Системи аналогового телебачення звичайної чіткості. Основні параметри та методи вимірювань
ДСТУ 4053-2001 - Система стереофонічного звукового мовлення з пілот-тоном. Загальні технічні вимоги. Методи вимірювання
ДСТУ 4196-2003 - Телевізійне та звукове мовлення й інтерактивні мультимедійні служби. Кабельні розподільчі системи. Частина 1. Характеристики системи. Методи вимірювання (IEC 60728-1:2001, MOD)
ДСТУ 4197-2003 - Телевізійне та звукове мовлення й інтерактивні мультимедійні служби. Кабельні розподільчі системи. Частина 2. Вимоги до електромагнітної сумісності обладнання (IEC 60728-2:2002, MOD)
ДСТУ 4198-2003 - Телевізійне та звукове мовлення й інтерактивні мультимедійні служби. Кабельні розподільчі системи. Частина 3. Активне обладнання широкосмугових систем на основі коаксіального кабелю. Загальні технічні вимоги. Методи вимірювання (IEC 60728-3:2000, MOD)
ДСТУ 4199-2003 - Телевізійне та звукове мовлення й інтерактивні мультимедійні служби. Кабельні розподільчі системи. Частина 4. Пасивне обладнання широкосмугових систем на основі коаксіального кабелю. Загальні технічні вимоги. Методи вимірювання (IEC 60728-4:2000, MOD) (Замінено на ДСТУ IEC 60728-4:2010) з 2012-07-01
ДСТУ 4200-2003 - Телевізійне та звукове мовлення й інтерактивні мультимедійні служби. Кабельні розподільчі системи. Частина 5. Обладнання головних станцій. Загальні технічні вимоги. Методи вимірювання (IEC 60728-5:2001, MOD)
ДСТУ 4201-2003 - Телевізійне та звукове мовлення й інтерактивні мультимедійні служби. Кабельні розподільчі системи. Частина 6. Оптичне обладнання. Загальні технічні вимоги. Методи вимірювання (IEC 60728-6:2000, MOD) (Замінено на ДСТУ IEC 60728-6:2010) з 2012-07-01
ДСТУ 4202-2003 - Телевізійне та звукове мовлення й інтерактивні мультимедійні служби. Кабельні розподільчі системи. Частина 9. Інтерфейси кабельних розподільчих систем з цифровою модуляцією. Загальні технічні вимоги (IEC 60728-9:2000, MOD)
ДСТУ 4203-2003 - Телевізійне та звукове мовлення й інтерактивні мультимедійні служби. Кабельні розподільчі системи. Частина 10. Характеристики системи зворотного каналу. Методи вимірювання (IEC 60728-10:2001, MOD)
ДСТУ 4204-2003 - Телевізійне та звукове мовлення й інтерактивні мультимедійні служби. Кабельні розподільчі системи. Частина 11. Вимоги безпеки (IEC 60728-11:1997, MOD)
ДСТУ 4205-2003 - Телевізійне та звукове мовлення й інтерактивні мультимедійні служби. Кабельні розподільчі системи. Частина 12. Вимоги до електромагнітної сумісності систем (IEC 60728-12:2001, MOD)
ДСТУ 4213-2003 - Телебачення мовленнєве. Система цифрового звукового супроводу аналогового телебачення. Загальні технічні вимоги (EN 300 163:1998, MOD)
ДСТУ 4214-2003 - Цифрове телевізійне мовлення. Структура кадрів, кодування каналу та методи модуляції в кабельних розподільчих системах. Загальні технічні вимоги (EN 300 429:1998, MOD)
ДСТУ 4215-2003 - Цифрове телевізійне мовлення. Передавання інформації телетексту в цифрових потоках DVB. Загальні технічні вимоги (EN 300 472:1996, MOD)
ДСТУ 4377:2005 - Перехрещення ліній проводового мовлення з контактними мережами наземного електротранспорту. Загальні технічні вимоги. Вимоги безпеки
ДСТУ 4470:2005 - Телевізійне та звукове мовлення й інтерактивні мультимедійні служби. Кабельні розподільчі системи. Основні положення
ДСТУ 4471:2005 - Телевізійне та звукове мовлення й інтерактивні мультимедійні служби. Кабельні розподільчі системи. Терміни та визначення понять
ДСТУ EN 300 421:2004 - Цифрове телевізійне мовлення. Структура кадру, кодування каналу і методи модуляції у супутникових службах частотного діапазону 11/12 ГГц. Загальні технічні вимоги (EN 300 421:1997, IDT)
ДСТУ EN 300 473:2004 - Цифрове телевізійне мовлення. Системи розподілу сигналів супутникового телебачення з прийманням на колективну антену (SMATV). Загальні технічні вимоги (EN 300 473:1997, IDT)
ДСТУ EN 300 744:2004 - Цифрове телевізійне мовлення. Структура кадрів, канальне кодування та методи модуляції в системі цифрового наземного телебачення. Загальні технічні вимоги (EN 300 744:2001,IDT)
ДСТУ EN 300 748:2004 - Цифрове телевізійне мовлення. Багатоточкові телевізійні розподільчі системи діапазону частот 10 ГГц і вище. Загальні технічні вимоги (EN 300 748:1997, IDT)
ДСТУ EN 300 749:2004 - Цифрове телевізійне мовлення. Системи розподільчі мікрохвильові багатоточкові (MMDS) у частотному діапазоні нижче 10 ГГц. Загальні технічні вимоги (EN 300 749:1997, IDT)
ДСТУ EN 301 193:2006 - Цифрове телевізійне мовлення. Інтерактивний канал на основі системи цифрового вдосконаленого безпроводового зв'язку. Загальні технічні вимоги (EN 301 193:1998, IDT)
ДСТУ EN 301 195:2006 - Цифрове телевізійне мовлення. Інтерактивний канал на основі глобальної системи мобільного зв'язку. Загальні технічні вимоги (EN 301 195:1999, IDT)
ДСТУ ETS 300 801:2004 - Цифрове телевізійне мовлення. Канал інтерактивний через мережі загального користування (PSTN) чи цифрові мережі з інтеграцією послуг (ISDN). Загальні технічні вимоги (ETS 300 801:1997, IDT)
ДСТУ ETS 300 802:2006 - Цифрове телевізійне мовлення (DVB). Протоколи інтерактивних служб DVB, незалежні від мережі. Загальні технічні вимоги (ETS 300 802:1997, IDT)
ДСТУ ETS 300 813:2006 - Цифрове телевізійне мовлення. Інтерфейси мереж із плезіохронною цифровою ієрархією. Загальні технічні вимоги (ETS 300 813:1997, IDT)
ДСТУ ETS 300 814:2006 - Цифрове телевізійне мовлення. Інтерфейси мереж із синхронною цифровою ієрархією. Загальні технічні вимоги (ETS 300 814:1998, IDT)
ДСТУ ETSI EN 300 231:2007 - Телевізійні системи. Системи доставляння телевізійних програм до домашнього середовища. Загальні технічні вимоги (ETSI EN 300 231:2003, IDT)
ДСТУ ETSI EN 300 328:2008 - Електромагнітна сумісність і радіочастотний спектр. Системи з радіодоступом у діапазоні частот 2,4 ГГц. Загальні вимоги до радіоінтерфейсу (ETSI EN 300 328:2006, IDT)
ДСТУ ETSI EN 300 468:2006 - Цифрове телевізійне мовлення. Службова інформація у системах DVB.Загальні технічні вимоги (ETSI EN 300 468:2004, IDT)
ДСТУ ETSI EN 300 707:2006 - Телебачення мовленнєве. Електронна програма телевізійних передач. Протокол, базований на електронному передаванні даних. Загальні технічні вимоги (ETSI EN 300 707:2003, IDT)
ДСТУ ETSI EN 300 708:2006 - Телевізійні системи. Передавання даних у складі телетексту. Загальні технічні вимоги (ETSI EN 300 708:2003, IDT)
ДСТУ ETSI EN 300 743:2006 - Цифрове телевізійне мовлення. Системи введення субтитрів. Загальні технічні вимоги (ETSI EN 300 743:2002, IDT)
ДСТУ ETSI EN 301 192:2006 - Цифрове телевізійне мовлення. Системи передавання даних. Загальні технічні вимоги (ETSI EN 301 192:2003, IDT)
ДСТУ ETSI EN 301 199:2006 - Цифрове телевізійне мовлення. Інтерактивний канал локальних багатоточкових розподільчих систем. Загальні технічні вимоги (ETSI EN 301 199:1999, IDT)
ДСТУ ETSI EN 301 210:2009 - Цифрове телевізійне мовлення. Структура кадрів, канальне кодування та методи модуляції в цифрових супутникових системах збору новин і постачання програмних матеріалів. Загальні технічні вимоги (ETSI EN 301 210:1999, IDT)
ДСТУ ETSI EN 301 222:2010 - Цифрове телевізійне мовлення. Канали координації, пов'язані з цифровим супутниковим збиранням новин (ETSI EN 301 222:1999, IDT)
ДСТУ ETSI EN 301 701:2006 - Цифрове телевізійне мовлення. Метод модуляції OFDM у системах наземного цифрового телевізійного мовлення НВЧ-діапазону (ETSI EN 301 701:2000, IDT)
ДСТУ ETSI EN 301 775:2006 - Цифрове телевізійне мовлення. Передавання даних в інтервалі гасіння зображення під час вертикального ходу розгортки в потоках системи DVB. Загальні технічні вимоги (ETSI EN 301 775:2003, IDT)
ДСТУ ETSI EN 301 790:2006 - Цифрове телевізійне мовлення. Інтерактивний канал супутникових розподільчих систем. Загальні технічні вимоги (ETSI EN 301 790:2003, IDT)
ДСТУ ETSI EN 301 958:2010 - Цифрове телевізійне мовлення. Інтерактивний канал системи цифрового наземного телевізійного мовлення (RCT) з багатокористувацьким доступом (ETSI EN 301 958:2002, IDT)
ДСТУ ETSI EN 302 304:2006 - Цифрове телевізійне мовлення. Система передавання на носійні термінали. Загальні технічні вимоги (ETSI EN 302 304:2004, IDT)
ДСТУ ETSI EN 302 583:2010 - Цифрове телевізійне мовлення. Структура кадрів, канальне кодування та методи модуляції для служб мовлення на носивні приймачі діапазонів частот нижче 3ГГц (ETSI EN 302 583:2008, IDT)
ДСТУ ETSI ES 200 800:2004 - Цифрове телевізійне мовлення. Інтерактивний канал кабельних телевізійних розподільчих систем CATV. Загальні технічні умови (ETSI ES 200 800:2001, IDT)
ДСТУ ETSI TR 100 815:2009 - Цифрове телевізійне мовлення. Асинхронний режим передавання. Настанови щодо обробляння сигналів (ETSI TR 100 815:1999, IDT)
ДСТУ ETSI TR 101 190:2008 - Цифрове телевізійне мовлення. Принципи побудови розподільчих систем наземного ефірного мовлення (ETSI TR 101 190:2004, IDT)
ДСТУ ETSI TR 101 211:2010 - Цифрове телевізійне мовлення. Настанови щодо реалізації та використання службової інформації (SI) (ETSI TR 101 211:2007, IDT)
ДСТУ ETSI TR 101 290:2004 - Цифрове телевізійне мовлення. Характеристики систем передавання. Настанови щодо вимірювання (ETSI TR 101 290:2001, IDT)
ДСТУ ETSI TR 101 291:2009 - Цифрове телевізійне мовлення. Канал передавання випробувальних і вимірювальних сигналів системи DVB, вбудований у транспортний потік MPEG-2. Загальні технічні вимоги (ETSI TR 101 291:1998, IDT)
ДСТУ ETSI TR 101 891:2010 - Цифрове телевізійне мовлення. Професійні інтерфейси. Принципи реалізації та застосування асинхронного послідовного інтерфейсу (ETSI TR 101 891:2001, IDT)
ДСТУ ETSI TR 102 033:2009 - Цифрове телевізійне мовлення. Системи доставляння сигналів служб DVD IP-мережами. Принципи побудови (ETSI TR 102 033:2002, IDT)
ДСТУ ETSI TR 102 035:2010 - Цифрове телевізійне мовлення (DVB). Настанови щодо реалізації стандарту DVB Simylcrypt (ETSI TR 102 035:2002, IDT)
ДСТУ ETSI TR 102 469:2010 - Цифрове телевізійне мовлення. Мовлення даних за IP-протоколом в системі DVB-H. Загальні положення (ETSI TR 102 469:2006, IDT)
ДСТУ ETSI TR 102 473:2010 - Цифрове мультимедійне мовлення. Мовлення даних за ІР-протоколом у системі DVB-Н. Служба та приклади застосування (ETSI TR 102 473:2006, IDT)
ДСТУ ETSI TS 101 154:2010 - Цифрове телевізійне мовлення. Кодування зображення та звуку в мовленнєвих застосуваннях, базованих на передаванні в транспортному потоці MREG-2. Загальні технічні вимоги (ETSI TS 101 154:2009, IDT)
ДСТУ ETSI TS 101 191:2006 - Цифрове телевізійне мовлення. Мегакадр для синхронізації одночастотної розподільчої мережі (ETSI TS 101 191:2004, IDT)
ДСТУ ETSI TS 101 197:2010 - Цифрове телевізійне мовлення. Система DVB SIMULCRYPT. Архітектура та синхронізація головної станції (ETSI TS 101 197:2002, IDT)
ДСТУ ETSI TS 102 006:2010 - Цифрове телевізійне мовлення. Вимоги щодо оновлення системного програмного забезпечення (ETSI TS 102 006:2004, IDT)
ДСТУ ETSI TS 102 201:2010 - Цифрове телевізійне мовлення. Інтерфейси інтегрованих приймачів-декодерів DVB (DVB-IRD). Загальні технічні вимоги (ETSI TS 102 201:2005, IDT)
ДСТУ ETSI TS 102 441:2010 - Цифрове телевізійне мовлення (DVB). Адаптивні методи кодування та модуляції в системі DVB-S2 для широкосмугових гібридних супутникових застосовань персонального виклику (ETSI TS 102 441:2005, IDT)
ДСТУ ETSI TS 102 470:2010 - Цифрове телевізійне мовлення. Мовлення даних за ІР-протоколом у системі DVB-Н. Програмна службова інформація/службова інформація (ETSI TS 102 470:2006, IDT)
ДСТУ ETSI TS 102 539:2010 - Цифрове телевізійне мовлення. Передавання програм широкосмугового контенту за інтернет-протоколом (ETSI TS 102 539:2008, IDT)
ДСТУ ETSI TS 102 542:2010 - Цифрове телевізійне мовлення. Системи передавання сигналів за IP-протоколом. Настанови щодо реалізації технічних вимог на першому етапі впровадження (ETSI TS 102 542:2008, IDT)
ДСТУ ETSI TS 102 585:2010 - Цифрове телевізійне мовлення. Супутникова система доставляння сигналів на носимі термінали (SH) діапазонів частот нижче 3 ГГц (ETSI TS 102 585:2007, IDT)
ДСТУ ETSI TS 102 814:2010 - Цифрове телевізійне мовлення. Домашній сегмент мережі на базі Ethernet (ETSI TS 102 814:2003, IDT)
ДСТУ IEC 60728-4:2010 - Телевізійне та звукове мовлення й інтерактивні мультимедійні служби. Кабельні розподільчі системи. Частина 4. Пасивне обладнання широкосмугових систем з коаксіальним кабелем. Загальні технічні вимоги та методи вимірювання (IEC 60728-4:2007, IDT) — На заміну ДСТУ 4199-2003 (IEC 60728-4:2000, MOD)
ДСТУ IEC 60728-6:2010 - Телевізійне та звукове мовлення й інтерактивні мультимедійні служби. Кабельні розподільчі системи. Частина 6. Оптичне обладнання. Загальні технічні вимоги та методи вимірювання (IEC 60728-6:2003, IDT) — На заміну ДСТУ 4201-2003 (IEC 60728-6:2001, MOD)
ДСТУ IEC 60728-7-1:2006 - Телевізійне та звукове мовлення й інтерактивні мультимедійні служби. Кабельні розподільчі системи. Частина 7-1. Моніторинг стану зовнішніх установок гібридних волоконно-оптичних коаксіальних мереж. Специфікація фізичного шару (IEC 60728-7-1:2003, IDT)
ДСТУ IEC 60728-7-2:2007 - Телевізійне та звукове мовлення й інтерактивні мультимедійні служби. Кабельні розподільчі системи. Частина 7-2. Моніторинг стану зовнішніх установок гібридних волоконно-оптичних коаксіальних кабельних мереж. Опис шару керування доступом до середовища (IEC 60728-7-2:2003, IDT)
ДСТУ IEC 60728-7-3:2007 - Телевізійне та звукове мовлення й інтерактивні мультимедійні служби. Кабельні розподільчі системи. Частина 7-3. Моніторинг стану зовнішніх установок гібридних волоконно-оптичних коаксіальних кабельних мереж. Опис кіл електроживлення шини інтерфейсу приймача-передавача (IEC 60728-7-3:2003, IDT)
ДСТУ IEC 62216:2010 - Цифрове телевізійне мовлення. Приймачі системи наземного телевізійного мовлення DVB-T. Загальні технічні вимоги (IEC 62216:2009, IDT)
ДСТУ IEC 62315-1:2010 - Цифрове телевізійне мовлення. Профілі DTV інтерфейсів цифрового нестисненого відеосигналу. Частина 1. Загальні положення (IEC 62315-1:2003, IDT)
ДСТУ ITU-R BS.644-1:2005 - Звукове мовлення. Показники якості аудіосигналу в тракті високоякісного передавання мовленнєвих програм. Загальні технічні вимоги та методи вимірювання (ITU-R BS.644-1:1990, IDT)
ДСТУ ITU-R BT.500-12:2010 - Телебачення мовленнєве. Якість телевізійних зображень. Методологія суб'єктивного оцінювання (ITU-R BT.500-12:2009, IDT)
ДСТУ ITU-R BT.601-5:2004 - Телебачення. Параметри цифрового кодування сигналу телевізійного зображення зі співвідношенням сторін 4:3 і 16:9. Загальні технічні вимоги (ITU-R BT.601-5:1995, IDT)
ДСТУ ITU-R BT.656-4:2005 - Телебачення. Інтерфейси системи цифрового телебачення для формату дискретного представлення компонентних сигналів 4:2:2 і частоти дискретизації сигналу яскравості 13,5 МГц. Загальні технічні вимоги (ITU-R BT.656-4:1997, IDT)
ДСТУ ITU-R BT.709-5:2010 - Телебачення мовленнєве. Системи телебачення високої чіткості. Загальні технічні вимоги (ITU-R BT.709-5:2002, IDT)
ДСТУ ITU-R BT.710-4:2008 - Телебачення. Системи телебачення високої чіткості. Методи суб'єктивного оцінювання якості зображень (ITU-R BT.710-4:1998, IDT)
ДСТУ ITU-R BT.711-1:2010 - Цифрове телевізійне мовлення. Технічні вимоги до опорних сигналів синхронізації для цифрових студій, у яких використовують компонентні відеосигнали (ITU-R BT.711-1:2002, IDT)
ДСТУ ITU-R BT.799-3:2005 - Телебачення. Інтерфейси системи цифрового телебачення для формату дискретного представлення компонентних сигналів 4:4:4 і частоти дискретизації сигналу яскравості 13,5 МГц. Загальні технічні вимоги (ITU-R BT.799-3:1998, IDT)
ДСТУ ITU-R BT.800-2:2008 - Цифрове телевізійне мовлення. Мережі доставляння програмних матеріалів і мережі первинного розподілу. Вимоги до передавання сигналів цифрового телебачення формату 4:2:2, що відповідають рекомендаціям ITU-R BT.601 (ITU-R BT.800-2:1995, IDT)
ДСТУ ITU-R BT.801-1:2008 - Цифрове телевізійне мовлення. Сигнали вимірювальні для визначення характеристик сигналів цифрового телебачення формату 4:2:2 (ITU-R BT.801-1:1995, IDT)
ДСТУ ITU-R BT.802-1:2008 - Цифрове телевізійне мовлення. Зображення та послідовності випробувальні. Суб'єктивне оцінювання якості зображення на виході кодеків сигналів цифрового телебачення, що відповідають рекомендації ITU-R BT.601 (ITU-R BT.802-1:1994, IDT)
ДСТУ ITU-R BT.803:2009 - Телебачення. Запобігання заваді, створюваній цифровим телевізійним студійним обладнанням. Загальні технічні вимоги (ITU-R BT.803:1992, IDT)
ДСТУ ITU-R BT.808:2010 - Мовлення інформації щодо дати й часу в кодованій формі (ITU-R BT.808:1992, IDT)
ДСТУ ITU-R BT.813:2008 - Телебачення. Методи об'єктивного оцінювання якості зображень з урахуванням спотворень під час цифрового кодування телевізійних сигналів (ITU-R BT.813:1992, IDT)
ДСТУ ITU-R BT.814-2:2008 - Телебачення. Пристрої відтворювальні. Процедури настроювання для встановлення яскравості та контрасту (ITU-R BT.814-2:2007, IDT)
ДСТУ ITU-R BT.815-1:2008 - Телебачення. Пристрої відтворювальні. Вимоги до сигналу для вимірювання контрасту (ITU-R BT.815-1:1994, IDT)
ДСТУ ITU-R BT.1121-1:2009 - Цифрове телевізійне мовлення. Мережі доставляння программного матеріалу та мережі первинного розподілу. Технічні вимоги до передавання сигналів телебачення високої чіткості (ITU-R BT.1121-1:1995, IDT)
ДСТУ ITU-R BT.1122-1:2009 - Цифрове телевізійне мовлення. Системи випромінювання та вторинного розподілу сигналів телебачення стандартної та високої чіткості, зокрема із застосуванням методів ієрархічного передавання. Технічні вимоги (ITU-R BT.1122-1:1995, IDT)
ДСТУ ITU-R BT.1129-2:2008 - Телебачення мовленнєве. Системи цифрового телебачення стандартної чіткості. Методи суб'єктивного оцінювання якості зображень (ITU-R BT.1129-2:1998, IDT)
ДСТУ ITU-R BT.1210-3:2010 - Телебачення мовленнєве. Суб'єктивне оцінювання якості телевізійних зображень. Випробувальні матеріали (ITU-R BT.1210-3:2004, IDT)
ДСТУ ITU-R BT.1302:2005 - Телебачення. Інтерфейси системи цифрового телебачення для формату дискретного представлення компонентних сигналів 4:2:2 і частоти дискретизації сигналу яскравості 18 МГц. Загальні технічні вимоги (ITU-R BT.1302:1998, IDT)
ДСТУ ITU-R BT.1303:2005 - Телебачення. Інтерфейси системи цифрового телебачення для формату дискретного представлення компонентних сигналів 4:4:4 і частоти дискретизації сигналу яскравості 18 МГц. Загальні технічні вимоги (ITU-R BT.1303:1998, IDT)
ДСТУ ITU-R BT.1305-1:2010 - Цифрове телевізійне мовлення. Цифрові сигнали аудіо- та допоміжних даних, застосовувані як сигнали додаткових даних в інтерфейсах, що відповідають Рекомендаціям ITU-R BT.656 та ITU-R BT.799 (ITU-R BT.1305-1:2010, IDT)
ДСТУ ITU-R BT.1358:2004 - Телебачення. Параметри сигналів зображення в системі з прогресивною розгорткою. Загальні технічні вимоги (ITU-R BT.1358:1998, IDT)
ДСТУ ITU-R BT.1359-1:2010 - Телебачення мовленнєве. Відносна синхронізація сигналів рухомого зображення та звуку в мовленнєвих застосуваннях (ITU-R BT.1359-1:1998, IDT)
ДСТУ ITU-R BT.1362:2004 - Телебачення. Інтерфейси системи цифрового телебачення з прогресивною розгорткою. Загальні технічні вимоги (ITU-R BT.1362:1998, IDT)
ДСТУ ITU-R BT.1364-2:2010 - Цифрове телевізійне мовлення. Формат сигналів допоміжних даних, що їх передають через цифрові компонентні студійні інтерфейси (ITU-R BT.1364-2:2010, IDT)
ДСТУ ITU-R BT.1366-2:2010 - Цифрове телевізійне мовлення. Передавання часового та керувального кодів в області допоміжних даних в цифровому потоці телевізійного сигналу, що відповідає Рекомендаціям ITU-R BT.656, ITU-R BT.799 та ITU-R BT.1120 (ITU-R BT.1366-2:2009, IDT)
ДСТУ ITU-R BT.1378:2009 - Мультимедійне та гіпермедійне мовлення. Базові вимоги (ITU-R BT.1378:1998, IDT)
ДСТУ ITU-R BT.1381-3:2009 - Телебачення. Транспортний інтерфейс для стиснених телевізійних сигналів і пакетованих даних у мережному телевізійному виробництві, оснований на послідовному цифровому інтерфейсі, що відповідає Рекомендації ITU-R BT.656. Загальні технічні вимоги (ITU-R BT.1381-3:2007, IDT)
ДСТУ ITU-R BT.1382:2009 - Цифрове телевізійне мовлення. Служби багатопрограмного мовлення. Методи оцінювання якості зображень (ITU-R BT.1382:1998, IDT)
ДСТУ ITU-R BT.1438:2009 - Телебачення. Системи стереоскопічного телебачення. Методи суб'єктивного оцінювання якості зображень (ITU-R BT.1438:2000, IDT)
ДСТУ ITU-R BT.1439:2004 - Телебачення мовленнєве. Технічні параметри апаратно-студійних комплексів аналогового телебачення. Методи вимірювання (ITU-R.BT.1439:2000, IDT)
ДСТУ ITU-R BT.1578:2010 - Цифрове телевізійне мовлення. Формат пакетів контенту, елементи та визначення метаданих застосувань телевізійного виробництва із застосуванням інтерфейсів ITU-R BT.1381 (ITU-R BT.1578:2002, IDT)
ДСТУ ITU-R BT.1614:2010 - Цифрове телевізійне мовлення. Ідентифікація корисного навантаження інтерфейсів (ITU-R BT.1614:2003, IDT)
ДСТУ ITU-R BT.1616:2010 - Цифрове телевізійне мовлення. Формат потоку даних для обміну аудіоінформацією, даними та стиснутою відеоінформацією у форматі DV через інтерфейси ITU-R BT.1381 (ITU-R BT.1616:2003, IDT)
ДСТУ ITU-R BT.1617:2009 - Телебачення. Передавання стисненої за стандартом DV відеоінформації, аудіоінформації та даних через інтерфейси, що відповідають Рекомендації ITU-R BT.1381. Вимоги до формату передавання (ITU-R BT.1617:1999, IDT)
ДСТУ ITU-R BT.1618:2010 - Цифрове телевізійне мовлення. Побудова потоку аудіоінформації, даних та стиснутої відеоінформації, базованих на форматі DV, для швидкості передавання 25 Мбіт/с та 50 Мбіт/с (ITU-R BT.1618:2003, IDT)
ДСТУ ITU-R BT.1620:2010 - Цифрове телевізійне мовлення. Побудова потоку аудіоінформації, даних та стиснутої відеоінформації, базованих на форматі DV, для швидкості передавання 100 Мбіт/с (ITU-R BT.1620:2003, IDT)
ДСТУ ITU-R BT.1675:2009 - Цифрове телевізійне мовлення. Побудова мовленнєвих систем і настанови щодо мінімізації погіршення роботи через загальну затримку сигналу (ITU-R BT.1675:2004, IDT)
ДСТУ ITU-T J.87:2009 - Телевізійне та звукове мовлення й інтерактивні мультимедійні служби. Системи вторинного розподілу мовленнєвих сигналів у приміщення користувача. Застосування гібридних кабельних мереж (ITU-T J.87:2001, IDT)
ДСТУ ITU-T J.93:2009 - Телевізійне та звукове мовлення й інтерактивні мультимедійні служби. Системи вторинного розподілу мовленнєвих сигналів. Вимоги до системи умовного доступу (ITU-T J.93:1998, IDT)
ДСТУ ITU-T J.120:2009 - Телевізійне та звукове мовлення й інтерактивні мультимедійні служби. Системи розподілу за ІР-протоколом. Загальні технічні вимоги (ITU-T J.120:2000, IDT)
ДСТУ ITU-T J.123:2009 - Телевізійне та звукове мовлення й інтерактивні мультимедійні служби. Системи WEB-мовлення по TCP/IP-мережах. Вимоги до формату мультиплексу (ITU-T J.123:2002, IDT)
ДСТУ ITU-T J.124:2009 - Телевізійне та звукове мовлення й інтерактивні мультимедійні служби. Системи мультимедійного WEB-мовлення по TCP/IP-мережах. Вимоги до формату мультиплексу (ITU-T J.124:2004, IDT)
ДСТУ ITU-T J.127:2009 - Телевізійне та звукове мовлення й інтерактивні мультимедійні служби. Системи мультимедійного web-мовлення по TCP/IP-мережах. Протокол передавання программ (ITU-T J.127:2004, IDT)
ДСТУ ITU-T J.140:2010 - Суб'єктивне оцінювання якості зображення в системах цифрового кабельного телебачення (ITU-T J.140:1998, IDT)
ДСТУ ITU-T J.141:2009 - Телевізійне та звукове мовлення й інтерактивні мультимедійні служби. Кабельні розподільчі системи. Показники якості роботи служб передавання даних системами цифрового телебачення (ITU-T J.141:1999, IDT)
ДСТУ ITU-T J.147:2010 - Цифрове телевізійне мовлення. Об'єктивне оцінювання якості телевізійних зображень. Методи вимірювання якості із застосуванням вбудованих вимірювальних сигналів (ITU-T J.147:2002, IDT)
ДСТУ ITU-T J.200:2009 - Цифрове телевізійне мовлення. Загальна структура середовища застосовань інтерактивних служб цифрового телебачення. Принципи побудови (ITU-T J.200:2001, IDT)
ДСТУ ITU-T J.201:2009 - Цифрове телевізійне мовлення. Гармонізація формату декларативного контенту для інтерактивних телевізійних застосовань. Основні положення (ITU-T J.201:2008, IDT) Чинний з 2012-01-01
—————
розділ 33 (див. також індекс)

Покажчик національних стандартів. 2015.

Нужно сделать НИР?

Полезное


Смотреть что такое "33.170" в других словарях:

 • 170 (number) — 170 (one hundred [and] seventy) is the natural number following 169 and preceding 171. List of numbers Integers << 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 >> …   Wikipedia

 • 170 (число) — 170 сто семьдесят 167 · 168 · 169 · 170 · 171 · 172 · 173 140 · 150 · 160 · 170 · 180 · 190 · 200 Факторизация: Римская запись …   Википедия

 • 170 av. J.-C. — 170 Années : 173 172 171   170  169 168 167 Décennies : 200 190 180   170  160 150 140 Siècles : IIIe siècle …   Wikipédia en Français

 • 170-я пехотная дивизия (Германия) — 170 я пехотная дивизия Годы существования 1 декабря 1939 8 мая 1945 Страна …   Википедия

 • 170-я улица (линия Конкорс, Ай-эн-ди) — «170 я улица» «170th Street» …   Википедия

 • 170. Infanterie-Division (Wehrmacht) — 170. Infanterie Division Truppenkennzeichen Aktiv 1. Dezember 1939–8. Mai 1945 Land Deutsches …   Deutsch Wikipedia

 • (170) Мария — Движение астероида Мария на фоне скопления галактик …   Википедия

 • (170) maria — 170 Maria pas de photo Caractéristiques orbitales Époque 18 août 2005 (JJ 2453600.5) Demi grand axe 381,861×106 km (2,553 ua) Aphélie …   Wikipédia en Français

 • 170 Maria — (170) Maria 170 Maria pas de photo Caractéristiques orbitales Époque 18 août 2005 (JJ 2453600.5) Demi grand axe 381,861×106 km (2,553 ua) Aphélie …   Wikipédia en Français

 • 170-я улица (линия Джером-авеню, Ай-ар-ти) — «170 я улица» «170th Street» …   Википедия

 • 170 Street, Edmonton — 170 Street is a major arterial roadway in west Edmonton, Alberta, Canada.The portion of 170 Street between Whitemud Drive and Yellowhead Trail is part of Edmonton s Inner Ring Road. As such, it is a major artery used for moving people and goods… …   Wikipedia


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»